Untitled Document
keranvazin.com

ترکیب سیستم های آستر  REMA TIP TOP سازگار با بیشتر قوانین صنایع غذایی بوده و بسیار مناسب جهت کاربرد در صنایع غذایی می باشند. سطح صاف و غیر قابل نفوذ آنها دافع گرد و خاک بوده ، بهداشتی است و به ویژه به آسانی تمیز می شود.

سیستم های آستر REMA TIP TOP جایگزین مواد آستری گران قیمت ، مانند انامل یا کاشی های صنعتی می شود.

کاربرد معمول آنها در صنایع غذایی، شامل آستر تانک های ذخیره و پردازش برای تولید نشاسته ، تانک های ذخیره و نگهداری مواد شیمیایی ، سیستم های تصفیه آب و تخمیر کننده های صنعت ماء و الشعیر می باشد.

Untitled Document