Untitled Document
keranvazin.com

تولید فسفات ها برای کودهای شیمیایی توسط فرآیندی است که طی آن صخره های حاوی فسفات ها در دماهای بالا و تحت خلاء تجزیه می شوند.

اسیدیته و سختی بالای اسیدهای سولفوریک استفاده شده در این فرآیند، بیشترین نقش را درپیوند سیستم های آستری، به خصوص در دماهای بالا دارا می باشند.

آسترهای لاستیکی  REMA TIP TOP در طی سالیان بسیار طولانی درسراسرجهان مورد استفاده قرار گرفته است. آنها را می توان با انواع بروموبوتیل یا ترکیبات بوتیل (CHEMOLINE)  و آستر لاستیکی سخت (CHEMONIT) در محل سایت به کاربرد.

علاوه براین، سیستم های TIP TOP LINING  را می توان جهت حفاظت بتن در مخازن نگهداری، کانال ها و حفره ها و همچنین پوشش های حفاظتی در مقابل آلودگی جوی (COROPUR) به کار برد.

Untitled Document