Untitled Document
keranvazin.com

کارخانجات گوگردزدایی (FGD) در بسیاری از کشورها نصب شده اند. چنین کارخانه هایی از فرآیند تمیزکاری با رطوبت استفاده می کنند. محیط های خورنده دراین کارخانه ها بسیار متفاوتند و در نتیجه تقاضاهایی براساس نوع خوردگی ها وجود دارد.چنین کارخانه های FGD، به بیش از 4 نوع متفاوت سیستم حفاظت از خوردگی نیازمند است. امروزهREMA TIP TOP  مطمئن ترین و پیشرفته ترین سیستم های حفاظت از خوردگی برای کارخانه های FGD را همراه با خدمات مشاوره ای مناسب برای مهندسان ، مالکان، متصدیان کارخانجات و شرکت های متقاضی ارائه می دهد. 

توسعه محصولات ما در درجه اول به طراحی سیستم های حفاظتی و سپس به آزمودن عملکرد آنها با مواد شیمیایی متنوع تحت دماهای متفاوت بستگی دارد، تا شرایط واقعی کاربرد آن  مشخص شود. دانش و تجربه گسترده ما از ویژگی های این سیستم و رفتار آنها در شرایط متفاوت اساس راه حل های مطمئن و با صرفه ایست  که به شما ارائه می شود. 

 

 REMA TIP TOP  مواد و خدمات استادانه ای را برای کار موفق طبق   DIN ISO 9001   ارائه می دهد.             

 REMA TIP TOP   مقاومت عالی در مقابل نشت، مواد شیمیایی،آسترهای  سایش و البته خوردگی فراهم می آورد.
Untitled Document