Untitled Document
keranvazin.com

فعالیت   REMA TIP TOP در محدوده حفاظت در برابر عوامل زیست محیطی ، بر اساس سیستم های آستری برای محفاظت از خوردگی تانک ها، غلیظ کننده های رسوبات ، زداینده ها،‌ لوله های آب و فاضلاب و وان های رسوب گیری می باشد.

دانش فنی بسیار بالای  REMA TIP TOP  ، این مزیت را فراهم آورده است که این آسترها ضمن اعمال بسیار ساده و سخت شدن بسیار سریع، قابلیت کاربرد در محیط های بتن مرطوب را نیز داشته باشند. این مزیت ، ضمن کاربرد در کارخانه های جدید ، سبب کاهش هزینه ها در سیستم های تعمیر و نگهداری می گردد.

مقاومت شیمیایی بسیاربالای سیستم های آستر REMA TIP TOP و دارا بودن مقاومت مکانیکی مطلوب و مقاومت فرسایشی بسیار بالا ، منجر به طول عمر بسیار زیاد این نوع آسترها در تصفیه خانه های صنعتی می شود. 

Untitled Document