Untitled Document
keranvazin.com

چسب ها

 سیستم های چسب REMA TIP TOP اتصالات و پیوند مطمئن و با دوامی را تضمین می نماید و اجرای آن بسیار ساده می باشد. سیستم های چسب دو جزئی ما با 4%  سخت کننده ( شتاب دهنده ) عمل می کنند و خاصیت چسبندگی بسیاربالایی را فراهم می آورند. مجموعه های چسب BC با دوام  6 ساعته دارای خواص بهینه برای کاربرد در سطوح بزرگ در زمینه حفاظت از خوردگی و ساییدگی می باشند. انتخاب مواد اولیه  متناسب، تولید مداوم و رعایت استانداردهای کیفی بالا، باعث ایجاد دوام و پایداری خاص چسب ها در طی مدت زمان نگهداری در انبارمی شود.

زمینه های کاربرد چسب های دو جزئی:

چسب های دو جزئی برای اتصال لاستیک به لاستیک ، لاستیک به پارچه یا لاستیک به اتصالات فلزی، برای کاربردهای حفاظت از خوردگی و پوشش های محافظتی استفاده می شود.


پرایمرها:

پرایمرهای فلزی به عنوان باندینگ برای اتصال الاستومرها به اتصالات فلزی به کار می روند. پرایمرها قدرت چسبندگی و اتصال را افزایش می دهند.

چسب و پرایمرهای متناسب،  سیستم باندینگ فیزیکی بسیار عالی را به وجود می آورند. علاوه بر پیوند عالی لاستیک به فلز، پرایمرها حفاظت از خوردگی موقتی  برای سطح فولاد با مصرف پایین و کاربرد آسان فراهم می آورند.

زمینه های کاربرد:

پرایمرهای فلزی   REMA TIP TOP   برای آماده سازی سطوح فلزی به کار می روند.  به کار بردن پرایمرها نیروی اتصال و پایداری در مقابل دمای  پیوندهای لاستیک به فلز را افزایش می دهد و پایداری پیوندهایی که  تحت بارهای ساکن و متحرک بالا قرار دارند را افزایش می دهد.

کاربرد/ ویژگی ها

پرایمر

هاردنر چسب
 این نوع  چسب غیر قابل اشتعال می باشد که جهت تعمیرات سریع آسترهای لاستیکی نرم به کار می رود.

PR 200

UT-R20 
این نوع چسب  عاری از  CFC می باشد و برای تعمیرات سریع آسترهای لاستیکی نرم به کار می رود. E 40   SC 4000

این نوع چسب کاملا غیرقابل اشتعال می باشد و برای  آستر لاستیکی نرم  Chemoline CN و سایر آسترهای لاستیکی نرم پیش ولکانیزه شده کاربرد دارد. این نوع چسب به خصوص در مناطقی که به کارگیری مواد اشتعال زا ممنوع  است به کار می رود.

PR 300

UT-R 20  BC 3000

این نوع چسب  عاری از CFC می باشد برای  آستر لاستیکی نرم   Chemoline CN و سایر آسترهای لاستیکی نرم پیش ولکانیزه شده کاربرد دارد.

E 40  

این نوع چسب برای استفاده در کارگاه یا محلی که آستر لاستیکی Chemoline 4A  و Chemoline 4B  به کار می رود، کاربرد دارد.

PR 500-1
S 500-2
-  TC 5000

این نوع چسب برای کاربرد  Chemoline RT و Chemoline 14 ولکانیزه نشده  استفاده می شود.

HG 1 / HG 2 -  TC 5002
این نوع چسب برای کاربرد  Chemoline 8 ولکانیزه نشده روی سطوح فولادی می شود. HG 1 / HG 2  -  TC 6000 D

این نوع چسب برای کاربرد آسترهای لاستیکی سخت  Chemonit ولکانیزه شده با فشار و هوای داغ یا بخار یا با آب داغ استفاده می شود.

HG 1 / HG 2 -  Adhesive solution SH-3A
این نوع چسب برای کاربرد آسترهای لاستیکی سخت  Chemonit ولکانیزه شده با فشار و هوای داغ یا بخار یا با آب داغ استفاده می شود. HG 1 / HG 2  -  Adhesive solution SH-3E
این نوع چسب برای کاربرد  Chemoline 8 ولکانیزه شده با فشار و بخاریا هوای داغ استفاده می شود. -  -  CHEMO 8 solution
این نوع چسب مخصوص اتصال لمینت های پلاستیکی به سطوح مختلف است. coroflake N primer  Hardener No.1  Adhesive 40
Untitled Document